Cognitieve

therapie

Individuele gesprekken

Bij deze vorm van therapie staat de klant centraal.

De behandeling wordt niet beperkt door een bepaalde zienswijze of een methodiek.

De mens vertegenwoordigt namelijk alle bestaansgebieden (fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, gedragsmatig en emotioneel) en daarom staat de mens centraal in deze vorm van therapie.

Als therapeut neem ik de oorzaken en gevolgen allemaal op in een persoonlijk behandelplan. Dit wordt aangeboden binnen de denk- en gevoelswereld van de klant.

Voor wie? 

 • Problemen in je contacten met je partner, vrienden, familie en collega’s

 • Onbegrepen lichamelijke klachten ( verkramping, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijnen, slaapproblemen )

 • Je machteloos voelen, wat je iedere keer maar weer overkomt

 • Je voelt je onzeker in bepaalde situaties (spanning/nervositeit)

 • Steeds terugkerende conflictsituaties

 • Geraakt worden in een oud gevoel

 • Emoties spelen de boventoon, wat je functioneren belemmert

 • Moeite hebben om in contact te komen met je gevoel

 • Het gemis aan zelfvertrouwen

 • Sombere, angstige gevoelens ( depressieve gevoelens)

 • Je bent burn-out, of overspannen

 • Je cijfert jezelf voortdurend weg voor de ander

 • Meer inzicht krijgen in je zelf (persoonlijke ontwikkeling)

 • Willen weten wie je bent of wat je wilt

 • Op zoek naar zingeving

 • Het dagelijks functioneren verbeteren

 • Het verminderen van onzekerheid en angst

 • Onrustig zijn en voelen

 • Je hebt last van ervaringen uit je verleden

 • Last hebben van paniekaanvallen (hyperventilatie)

 • Je voelt je altijd schuldig en schaamt je

 • Je bent erg gericht op anderen

 • Je voelt je gejaagd

 • Je hebt last van stress

 • Veel piekeren en malen

 • Negatief denken over jezelf (Ik deug niet, ik kan niets, ik ben niks waard)

 • Je voelt je lusteloos en passief

 • Boosheid en agressie

 • Je voelt je eenzaam en onbegrepen

 • Je voelt je afgewezen

 • Verminderen van stress

 • Leren omgaan met emoties

 • Leren omgaan met faalangst

 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden

 • Problemen in je contacten met je partner, vrienden, familie en collega’s

 • Onbegrepen lichamelijke klachten ( verkramping, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijnen, slaapproblemen )

 • Je machteloos voelen, wat je iedere keer maar weer overkomt

 • Je voelt je onzeker in bepaalde situaties (spanning/nervositeit)

 • Steeds terugkerende conflictsituaties

 • Geraakt worden in een oud gevoel

 • Emoties spelen de boventoon, wat je functioneren belemmert

 • Moeite hebben om in contact te komen met je gevoel

 • Het gemis aan zelfvertrouwen

 • Sombere, angstige gevoelens ( depressieve gevoelens)

 • Je bent burn-out, of overspannen

 • Je cijfert jezelf voortdurend weg voor de ander

 • Onrustig zijn en voelen

 • Je hebt last van ervaringen uit je verleden

 • Last hebben van paniekaanvallen (hyperventilatie)

 • Je voelt je altijd schuldig en schaamt je

 • Je bent erg gericht op anderen

 • Je voelt je gejaagd

 • Je hebt last van stress

 • Veel piekeren en malen

 • Negatief denken over jezelf (Ik deug niet, ik kan niets, ik ben niks waard)

 • Je voelt je lusteloos en passief

 • Boosheid en agressie

 • Je voelt je eenzaam en onbegrepen

 • Je voelt je afgewezen

Voor daadwerkelijke verandering

Het eerste contact is een intakegesprek. We bespreken de klacht en het doel dat wil bereikt worden. 

Het gaat om bewustwording en verandering. Ik stel je vragen zoals: hoe ziet u uw klachten en uw situatie? Hoe gaat u hier mee om? Wie bent u? Wat wilt u veranderen en bereiken met de therapie?

De eerste bruikbare tips worden dan al meegegeven. 

Graag ontvang ik dan ook de neurotransmitter-test. Zie onderaan deze pagina 

In de sessies na de intake ga ik dieper in op je klacht. Samen met jou ga ik aan het werk om meer en meer duidelijkheid te krijgen wat er nu eigenlijk precies speelt en waar de kernpunten liggen om aan te pakken. Je krijgt door deze manier van werken al direct meer inzicht in je probleem en dit maakt meteen al veel duidelijk. Je zal inzien, wat nu maakt, dat je doet zoals je doet.

De therapie is dan al eigenlijk begonnen.

De therapie is over het algemeen kortdurend (ongeveer 3 tot 6 sessies van een anderhalf uur) en is oplossingsgericht (klacht en oorzaak). Het kan zijn dat we op zoek gaan naar dieperliggende oorzaken, maar als dat niet nodig is dan doen we dit niet.

De therapie kan dus ook gericht zijn op het aanpakken van bepaalde kanten van de klacht, die op dit moment de meeste belemmeringen geven.

 

De sessies bestaan uit gesprekken en uit oefeningen en er komen verschillende technieken aan bod. Gedurende de therapie blijf ik voortdurende afgestemd op jou door middel van evaluaties.

Tijdens de sessies word je ook orthomoleculair ondersteunt. 

Ik maak tevens gebruik van het ABC-schema (ook wel G-schema genoemd) beschrijft hoe je interpretaties en gedachten bij een gebeurtenis tot bepaalde (soms problematische) gedragingen en gevoelens leiden.

A: er vindt een bepaalde Gebeurtenis plaats.
B: je ontwikkelt eigen Gedachten en interpretaties van die gebeurtenis.
C: je interpretaties, gedachten en ideeën leiden tot bepaalde Gevoelens en Gedrag.


Cognitieve gedragstherapie richt zich voornamelijk op de problemen die ontstaan in stap ‘B’. Ik pak de onconstructieve denkwijze en de erdoor veroorzaakte problemen aan, door op zoek te gaan naar een meer gebalanceerde gedachtegang. Ook positiever, open gedrag staat hier centraal.

                                             Het tarief voor de individuele therapie 65 euro per uur.

                                                   U betaalt na afloop van iedere sessie contant.

 

De bepaling van je neurotransmitters is gratis.  Ik wil enkel de opgetelde ja's terug in de mailbox krijgen. 

 

 

 

 

ORTHOMOLECULAIRE ONDERSTEUNING 

Orthos" is het Griekse woord voor "juist". 
"Moleculair" vult aan dat het vak zich bezig houdt met de stoffen (moleculen) waar het lichaam uit opgebouwd is.

Orthomoleculaire therapie is de therapievorm die gericht is op het achterhalen welke processen in je lichaam verstoord zijn, waardoor jouw klachten veroorzaakt kunnen worden. Die processen noemen we "werkingsmechanismes". 
Om werkingsmechanismes goed te laten verlopen, is vaak een combinatie van verschillende stoffen, zoals de juiste vetzuren, aminozuren, vitaminen, mineralen en hormonen nodig. 

Voeding optimaliseren
Door middel van het optimaliseren van je voedingspatroon, maar vaak ook je voedingsfrequentie, bioritme en beweeggedrag, kunnen we verstoorde werkingsmechanismes herstellen. Hierdoor kunnen je klachten aanzienlijk verminderen. 

Supplementen
In sommige gevallen is het zinvol om aan te vullen met suppletie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een te groot tekort is aan een bepaalde stof. Maar het kan ook zijn dat een verstoord werkingsmechanisme een grootverbruiker is geworden. 

Gedragsverandering
Orthomoleculaire therapie kun je in die zin zien als een "gedragsveranderende therapie". Alleen wat supplementen toevoegen is niet effectief. Al zeker niet zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Op eigen houtje voedings-supletie nemen is nooit aan te raden.